Til publikum om anlæggelsen og indretningen af en vandkur-, brønd- og søbade-anstalt i Jægersborg Dyrehave